Bybiz - Bệ phóng cho những giá trị cốt lõi

Tin Tức & Sự Kiện

Báo cáo hoạt động website 2019
Thứ ba, 11:57 Ngày 04/02/2020.

Năm qua số lượt người sử dụng Bybiz đạt gần 2000 người, trong đó số người sử dụng mới chiếm 91,2% với số lần xem trang gấp 3 lần. Có gần 10% người dùng website là người quay trở lại. Bình quân mỗi người dùng sử dụng website 2 lần. 

Tổng quan người dùng 2/2019 - 2/2020
Số người sử dụng website và tỉ lệ phân bổ giữa người dùng cũ và mới từ 3/2/2019 - 3/2/2020

Các người dùng website phân bổ tại nhiều quốc gia và tỉnh thành, với tỉ lệ phân bổ đều và đa dạng hơn so với năm 2018.

Cơ cấu phân bổ người dùng theo quốc gia từ 03.02.2019 đến 03.02.2020
Cơ cấu sử dụng website theo thành phố
Cơ cấu sử dụng website theo thành phố từ 03.02.2019 đến 03.02.2020

 

Đăng nhập

Đăng nhập

» Quên mật khẩu

» Đăng ký thành viên mới

Tìm kiếm

Tìm kiếm