Bybiz - Bệ phóng cho những giá trị cốt lõi

Thông Tin Tư Vấn

Làm thế nào để biết startup sẽ thành công hay thất bại?
Thứ ba, 11:18 Ngày 04/02/2020.

 

Trích từ báo cáo tại một hội thảo khoa học của Trần Tự Lực và Lê Khắc Hoài Thanh (2019)

 

Startup có thể hiểu theo nhiều cách định nghĩa khác nhau. Định nghĩa theo bài viết này là một doanh nghiệp lần đầu đăng ký kinh doanh (không phân biệt qui mô nhỏ hay lớn).

Theo một nghiên cứu tại Việt Nam, các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công của một startup là thái độ thân thiện với khách hàng và sản phẩm tốt với mức giá tốt, và những vấn đề nổi cộm trong kinh doanh là quá nhiều cạnh tranh, nhân viên không đáng tin cậy và không tiếp cận được vốn ngắn hạn và dài hạn.

Các yếu tố quyết định thành công kinh doanh quan trọng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ là danh tiếng của doanh nhân đó về sự chân thành và thân thiện. Kĩ năng xã hội và dịch vụ khách hàng tốt cũng được nhận xét là những yếu tố thành công. Một nghiên cứu tại Thái Lan cho thấy những yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp là đặc điểm của các SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ), khách hàng và thị trường, phương thức hoạt động kinh doanh, nguồn lực và tài chính, và môi trường bên ngoài.

Nghiên cứu tại Venezuela cho thấy sự cạnh tranh, nền kinh tế yếu, hạn chế về ngoại hối là những vấn đề, trong khi đó những yếu tố như kĩ năng quản lý cấp cao tốt, cung cấp đào tạo phù hợp, giữ gìn ghi nhận đánh giá chính xác, và sự tham gia vào chính giới là những nhân tố thành công.

Bảng bên dưới tóm tắt các yếu tố dự báo thành công hay thất bại của một startup theo nghiên cứu của Trần Tự Lực và Lê Khắc Hoài Thanh.

Bảng. Các yếu tố dự báo Thành công và Thất bại kinh doanh

 

Tác giả

Báo cáo/ Bài viết nghiên cứu

Quốc gia

Ngành

Phương pháp phân tích

Yếu tố

Lussier (1995)

A nonfinancial business success versus failure prediction model for young firms

Mỹ

Tất cả

Hồi qui Logistic

Nhà tư vấn chuyên nghiệp, kế hoạch, trình độ giáo dục của CEO, quản lý nhân viên

Lussier (1996)

A business success versus failure prediction model for the service industries

Mỹ

Ngành dịch vụ

Phân tích khác biệt stepwise t

(Stepwise discriminant analysis)

Nhà tư vấn chuyên nghiệp, kế hoạch, quản lý nhân viên, quản lý sổ sách kế toán và tài chính, cha mẹ CEO/nhà sáng lập, kinh nghiệm quản lý, thời điểm hay bối cảnh kinh tế, marketing, đối tác.

Lussier (1996b)

A startup business success versus failure prediction model for the retail industry

Mỹ

Ngành bán lẻ

 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp, kế hoạch, quản lý sổ sách kế toán và tài chính, thời điểm hay bối cảnh kinh tế, tuổi tác CEO/nhà sáng lập, thời điểm tung sản phẩm hay dịch vụ

Lussier and Corman (1996)

A business success versus failure prediction model for entrepreneurs with 0-10 employees

Mỹ

Tất cả các ngành

Phân tích khác biệt stepwise t (Stepwise discriminant analysis)

Nhà tư vấn chuyên nghiệp, kế hoạch, quản lý nhân viên, giữ và quản lý sổ sách, thời điểm kinh tế, cổ đông thiểu số, cha mẹ CEO/nhà sáng lập, vốn, kinh nghiệm trong ngành

Lussier and Pfeifer

(2000)

A comparison of business success versus failure variables between U.S. and Central Eastern Europe Croatian Entrepreneurs

Croatia

Tất cả các ngành

Hồi qui Logistic

Chuyên gia tư vấn, Lập kế hoạch, trình độ giáo dục của CEO/nhà sáng lập, quản lý nhân viên.

Lussier and Halabi (2010)

A three-country comparison of the business success versus failure prediction model

Chile

Tất cả các ngành

Hồi qui Logistics

 

Kế hoạch

Lussier and Marom (2014)

A business success versus failure prediction model for small businesses in Israel

Israel

Tất cả các ngành

Hồi qui Logistics

Nhà tư vấn chuyên nghiệp, thời điểm, vốn, quản lý sổ sách và kiểm soát tài chính, độ tuổi của CEO/nhà sáng lập

Lussier and Hyder (2016)

Why businesses succeed or fail: a study on small businesses in Pakistan

Pakistan

Tất cả các ngành

Hồi qui Logistics

Kế hoạch, quản lý nhân viên, vốn, đối tác

Lussier et al., (2016)

Entrepreneurship success factors: an empirical investigation in Sri Lanka

Sri Lanka

Tất cả các ngành

Hồi qui Logistics

Kế hoạch, quản lý nhân viên, kiểm soát tài chính và quản lý sổ sách, thời điểm tung sản phẩm/ dịch vụ, marketing

Benzing (2009)

Entrepreneurs in Turkey: A Factor Analysis of Motivations, Success Factors, and Problems

Thổ Nhĩ Kỳ

Tất cả các ngành

Hồi qui Logistics

Trình độ quản lý, uy tín, sự thân thiện, hỗ trợ phù hợp của chính phủ, đào tạo phù hợp cho nhân viên, kinh nghiệm kinh doanh trước đây, hỗ trợ của gia đình và bạn bè, Xúc tiến chiêu thị kinh doanh/ marketing, sản phẩm tốt với giá cạnh tranh, sự chăm chỉ lao động, vị trí trong xã hội, duy trì sổ sách chính xác, khả năng quản lý nhân sự, kĩ năng xã hội, tham gia vào chính trị, danh tiếng về sự chân thật

Da Silva (2016)

Portuguese Startups: a success prediction model

Bồ Đào Nha

Tất cả các ngành

Hồi qui Logistics

Kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm ngành, kĩ năng marketing, tuổi tác, trình độ giáo dục của CEO/nhà sáng lập, cha mẹ của CEO/nhà sáng lập, vốn, đối tác, nhà tư vấn chuyên nghiệp, thời điểm tung sản phẩm/ dịch vụ, giữ và quản lý sổ sách kế toán và tài chính, kế hoạch, quản lý nhân viên và thời điểm hay bối cảnh kinh tế.

 

Nguồn: Da Silva và tổng hợp của Trần Tự Lực và Lê Khắc Hoài Thanh

  

Đăng nhập

Đăng nhập

» Quên mật khẩu

» Đăng ký thành viên mới

Tìm kiếm

Tìm kiếm